Meggle UHT Milk

Ghidul avertizorului

Ghidul avertizorului (UE) 2019/1937

Fiecare angajat MEGGLE sau orice altă persoană fizică are posibilitatea de a raporta încălcările legislației naționale sau internaționale aplicabile sau alte abateri la biroul de conformitate al MEGGLE Group GmbH prin intermediul sistemului de avertizare conectat aici. Avertizorul poate face raportul fie complet anonim, fie prin furnizarea de date personale. În cazul unui raport anonim, puteți vedea starea de procesare a raportului dvs. la o dată ulterioară, introducând un pseudonim și o parolă auto-alocată. În acest caz, vă rugăm să vă asigurați că vă amintiți datele de acces pe care vi le-ați ales. Anonimatul dvs. rămâne garantat în această privinţă.

Apăsaţi aici pentru a accesa sistemul digital de avertizare al grupului MEGGLE.